PÅ TEPPET: Sp-statsrådene Terje Rii-Johansen og Liv Signe Navarsete er blant statsrådene som har måttet forklare seg for Stortingets kontrollkomite.

PÅ TEPPET: Sp-statsrådene Terje Rii-Johansen og Liv Signe Navarsete er blant statsrådene som har måttet forklare seg for Stortingets kontrollkomite.

Kontrollkomiteen skal være Stortingets vaktbikkje. Etter at de rødgrønne inntok regjeringskontorene i 2005, har det handlet mest om å stille maktarrogante statsråder i forlegenhet.

Sp-leder Liv Signe Navarsete og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen må forberede seg på en ny runde med kritiske spørsmål om sin håndtering av de omstridte pengegavene fra kraftselselskapene når de i dag møter til åpen høring i Stortinget. Høyres og Frps medlemmer i komiteen nekter å godta at Navarsete ikke orienterte sine statsrådskollegaer om pengegaven, til tross for den åpenbare faren for at de senere kunne havne i habilitetsproblemer.

Saken er ytterst pinlig for Senterpartiet, og dermed for hele regjeringen. Likevel vil ikke høringen få noen praktiske konsekvenser for de to statsrådene. Det eneste opposisjonen vil oppnå, er å plage regjeringen nok engang. Det er selvsagt opposisjonens privilegium, men det var neppe det som var hensikten da kontrollkomiteen ble opprettet.

Flertallsregjeringens inntog i 2005 tvang opposisjonen i Stortinget til å endre sin arbeidsform. Tidligere måtte regjeringen kjøre slalåm mellom partiene i Stortinget for å sikre flertall for politikken. Det ga opposisjonen handlingsrom og betydelig mulighet for innflytelse. Nå er sakene stort sett ferdigbehandlet før de kommer til Stortinget. Det har naturlig nok ført til stor frustrasjon i opposisjonen.

På sidelinjen

Svaret har vært en stadig hyppigere bruk av åpne høringer, der ulike statsråder blir kalt inn på teppet til kontrollkomiteen. Mens opposisjonen i de fleste saker er satt på sidelinjen av det rødgrønne flertallet, er slike høringer et av de få virkemidlene opposisjonspartiene nå har til å markere Stortingets makt over regjeringen. I kontrollkomiteen har mindretallet en helt annen mulighet til å legge press på regjeringen enn i de øvrige komiteene i Stortinget. Det har spesielt Frp og Høyre utnyttet til fulle de siste fem årene.

De åpne høringene er et viktig instrument, både for å avdekke kritikkverdige forhold rundt regjeringens arbeid, og for å sikre Stortinget det nødvendige innsyn og kontroll. Det er likevel grunn til å være på vakt mot at et slikt kontrollorgan blir brukt til rene partipolitiske markeringer.

Regjeringens, og enkeltstatsråders, klønete håndtering av en lang rekke saker har gitt mange gode dager for medlemmene av kontrollkomiteen. Det har utvilsomt bidratt til å styrke selvbildet til frustrerte opposisjonspolitikere. Om den hyppige bruken av åpne høringer har styrket demokratiet og Stortingets anseelse, er et helt annet spørsmål.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende